Innlegg

ALLE GODE TING ER TRE!

Bilde
Tre uker med internasjonal politikk er over og i dag  hadde vår arbeidsgruppe (se bilde til venstre bestående av Martin fra Danmark, Svanhildur fra Island og Øyvind, Sissel og undertegnede fra Norge) en presentasjon om arbeidet vårt om migrantarbeidere på ILOs internasjonale arbeidskonferanse.  Alle gode ting er 3 Vår gruppe hadde store ambisjoner før dette oppholdet og vi kom i mål. Vi presenterte en fyldig rapport, en brosjyre og en film om dette aktuelle temaet foran resten av deltakerne på Geneveskolen i dag samt ovenfor rektor Peter og lærer Anne. Vi fikk en god mottakelse. Alle disse tre prosjektene våre som er på engelsk  vil være tilgjengelig for alle som leser bloggen her og som er interessert i temaet.  Bare send meg en epost på: Nina.Hanssen@lomedia.no  Spre budskapet For nå starter neste oppgave for alle oss som har deltatt på årets Geneveskolen. Det handler om å spre det vi har lært gjennom oppholdet i Stockholm og i Genève videre til våre forbund og me

Likelønn gir vekst

Bilde
Jeg og Arash fra Sverige I dag har ILOs internasjonale arbeidskonferansen “World of Work” satt av en hel dag for å diskutere hvordan vi skal forbedre situasjonen  for kvinner i arbeidslivet. Hele tre kvinnelige presidenter her i Geneve i dag  for å dele sine erfaringer.   Source:   World Employment and Social Outlook – Trends for Women 2017 . Participation rates and gaps for 2017 are projections Det er lett å bli “starstrucked” når man vandrer rundt i FN og ILOs bygninger denne uka. Det er mange kjente og innflytelsesrike personer fra regjeringer, fagforeninger og fra arbeidbeidsgiversiden som deltar i forhandlingene og i de aktuelle arrangementene her. I dag deltok president Marie-Louise Coleiro Preca fra Malta, president Ameenah Gurib-Fakim fra Mauritius og president Bidva Devi Bhandan fra Nepal for å holde innlegg i plenumssalen her. De delte  sine erfaringer som kvinnelige ledere og fortalte om situasjonen for  kvinner i sine respektive land.  Jeg har skrevet det

Journalistens viktigste bok

Bilde
For en journalist er det viktig å ha mange gode kontakter. Så jeg bruker tiden godt mellom møtene her i Geneve til å bygge broer internasjonalt. Her er mine beste tips for å bygge opp et godt kildenettverk.  Verden trenger ikke flere murer for å skape splid mellom mennesker og land. Vi trenger å bygge flere broer på tvers av land, parter i arbeidslivet og mennesker med ulik bakgrunn.  Et godt nettverk er journalistens viktigste arbeidsredskap. Hvis vi ikke har  nettverk med kilder, venner og bekjente som kan tipse oss om hva som skjer, blir det tomt i spaltene.  Så for meg som representant for Norges eldste presseforbund, APF, så har det viktigste med å delta på Geneveskolen for meg, muligheten til å bli kjent med nye mennesker og lære mer om prosessene bak internasjonal politikk.  Venner for livet Vi 28 nordiske fagforeningsfolk som deltar på årets Geneveskole og også ILOs arbeiderkongress i Geneve er på fornavn og mange av oss har allerede knyttet tette b

Geneveskolen- et kinderegg for nordiske fagforeningsfolk

Bilde
Det er en tid før og etter Geneveskolen, sa en tidligere student som gikk på denne unike fagforeningskoleringen. Og nå forstår jeg godt at han hadde rett. Geneveskolen er et kinderegg. Jeg har alltid vært interessert i internasjonal politikk og særlig har jeg vært opptatt av faglige rettigheter i verdne. Men det skulle gå mange år før jeg fikk høre om Geneveskolen. Ikke bare får man nærkontakt med politiske prosesser om hvordan konvensjoner og andre viktige kjøreregler i verdens arbeidsliv blir til, men vi får også knytt tett bånd med nordiske kolleger og oppholdet i Geneve blir også en personlig reise der vi lærer mer om oss selv. Skolen har en stolt historie og mange kjente fagforeningsfolk har gått opp veien for oss som deltar i år. Kurset arrangeres av AOF/ABF i Norden i nært samarbeid med ILO, FNs særorganisasjon for arbeidslivet. Skolen følger hvert år ILOs internasjonale arbeidskonferanse i Genève. Grunnlagt i 1931 Selve etableringen av Geneveskolen skjedde i 1931.

ILO- Et viktig bidrag til en bedre verden

Bilde
Mange har de siste månedene spurt meg om hva Geneveskolen er og hva ILO er og hvorfor jeg er på  ILO-kongressen disse ukene. Det skal jeg prøve å formidle i denne bloggen fra Geneve. Håper du liker den? Nina Hanssen, APFs forbundsleder La oss starte med en liten intro om hva ILO er. ILO er FNs s æ rorganisasjon for arbeidslivssp ø rsm å l, ILO. Organisasjonen ble etablert i 1919 som en del av fredsslutningen etter f ø rste verdenskrig. Samarbeid og et forpliktende internasjonalt lovverk var viktig for å regulere den internasjonale konkurransen. Så begrunnelsen for opprettelsen av ILO var således både sosialt, politisk og økonomisk motivert.   Universell og varig fred kan kun oppn ås hvis den er tuftet p å sosial rettferdighet. (ILO konstitusjon, 1919)  ILO er en eldste organisasjon i FN familien og den eneste trepartsorganisasjonen , der b å de regjeringene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne sitter i styret.    I 1947 opprettet Norge også Den norske ILO kom

Forbundsleder Nina Hanssen skriver fra ILO, Geneve 2017

Bilde
APFs forbundsleder Nina Hanssen skal følge arbeiderkongressen i Geneve